Tuesday, July 15

WA KAY GUSTO SA AKO


Kay gikawat nako
ang mga lansang
nga gigamit
sa pagsilot
kang Hesukristo
gilabay nako
ang korona
nga gipurongpurong
sa ulo
ni Birhen Maria
ug akong gipapas
ang litrato
ni Jose
nga amahan
sa atong magsasalba.
kay nawad-an
nako ug gana
pagpaminaw sa ilang
mga istorya
nga gipatik sa bibliya,
ang akong ginoo karon
mao na ang panahon
nga wala mag-ingnon
Tawo, lakaw
sa ako paminaw
kay kung dili ikaw
sa kasakit, mabanhaw.
usa ra ang tugon
sa ako sa panahon;
iniglabay niining tanan
usa ra ang atong paingnan
lapok, abo ug kawad-on
wala siya naghukom.
ang balaod gama sa tawo
gikinahanglan haron
mahubsan ang reklamo
nga sa ato nagliyoliyo.
ang akong gitahod
mao ang kinaiyahan
nga kanunay
gisipit sa kinaadman
sa iya-
maminaw kitang tanan.
ayawg kasuko
basin baya diay
ug ikaw adunay gusto
sa ako.

*ang ritrato dinhi gikan sa "Babaye gyud diay?" nako nga exhibit


MGA DAGWAY NI INDAY

Nagkalata ang dagway ni Inday. Asawa, inahan, trabahanti
ug artista. Nan, karon usa siya ka dalaga, matahom, seksi
ug gukdonon sa mga lalaki. Ugma, usa siya ka bangis nga amazona,
manamastamas sa tanan nga nanglupig niya. Unya inig mata niya
pagtakdol sa buwan, mosakay siya sa iyang ginsakpan nga langgam
kon dili man gani mosulob siya sa pako sa manananggal. Unya
molupad sa bukid sa Manunggal. Usahay, mahimo siyang diwata
nga mohatag sa tanan nga gustong ninyong matamasa. Sa sunod
semana, mahimo siyang sirena, molangoy sa lapad nga dagat
nga dili matungkad. Ayaw pagtuo nga si inday dili hapsay.
Kay bisan og ang iyang mga tango motumaw, bisan og ang iyang
sungay mosayaw. Ayaw panaway! Kay sa tanang panahon,
magpabilin lang gihapon ang iyang pagka-inday.

ILONGGO TRANSLATION (Salamat kang KARLA QUIMSING)
Ang mga Guya ni Inday
Dunot na ang guya ni Inday. Asawa, iloy, trabahanti
Kag artista. Ay abaw, subong, dalaga siya, matahum, seksi,
Kag lalagson sang mga lalaki. Buwas, isa siya ka bangis nga amazona
Manukot sa tanan nga nanglupig sa iya. Sa iya nga pagbugtaw
Mag sanag ang bulan, masakay siya sa sinakopan nga mga pispis
Kon indi gani, masul-ob siya sang pak-pak sang manananggal. Dayon,
Malupad sa bukid sang Manunggal. Kung kis-a mahimo siya nga diwata
Nga mahatag sa tanan niyo nga mga handum. Sa sunod nga
Semana, mahimo siya nga sirena, malangoy sa malapad nga dagat
Nga indi matungkad. Indi magpati nga si inday indi matawhay.
Kay biskan ang iya mga bangkil hining-hining, biskan ang iya
Sungay maki-ay ki-ay. Indi magkahikay! Kay asta sa ulihi
Mapabilin lang gyapon ang iya nga pagka-inday.

*ang ritrato dinhi gikan sa akong Maribago Bluewater exhibit (nga wala mahinayon)