Monday, November 27

PAGHINUMDOM KANG DIEGO SILANG


Nagsakay ka sa kabaw nga itom
bitbit ang hait nga sundang
sa tuo nimo nga kamot
nga nabahiran
sa dugo nga nisubay
kuyog sa kabaw
sa pilapil ning basakan
nga nag-uga og nitig-a ilalom
sa nasuko nga adlaw.

Kagahapon lamang
nagkita ta
sa ilalom sa kahoy
kinsa nakahibalo
nga sa luyo sa ngulngol nga kausa
nga imong giasdang,
nagpabilin lang gihapon
ang akong hulagway dinha
sa imong kasingkasing
bisan og wala na sa imong tudlo
ang akong singsing.

Nisakay usab ko
sa kabaw nga itom-
apan habol ning akong sundang.

Ang kabaw nag-inusara na
sa basakan
samtang nagpatik ko
sa istorya
nga hangtud karon
sa paglabay sa kapin sa
tres sientos ka tuig
wala pa gihapon nahuman.

Hinaut pa unta
nga ang atong singsing
bisan kini og nagkamuritsing
mahikaplagan-
sa nag-usbong nga mga humay
sa pula nga
pilapil ning basakan.

BABAYE SA BALOD


Naghaguros ang unos nga dala ni Habagat
didto sa pus-on sa nahinanok nga dagat

guyod ang tanan nga iyang nakaplagan
lakip na ang babaye sa pantalan

kinsa naghulat sa huyop sa hangin
kuyog sa amang nga mga buhangin

og sakay sa gamay og dako nga balud
ilalom sa nagkusmaot nga panganod

niunong ang babaye sa huyohoy sa tanan
bisan nihupay na ang kasuko ning taskawan

usab nga amihan, nagpadayon lang gihapon
ang kabangis nga nibukal og nikaon

sa tibuok niyang kahiladman
kay ang balod dili mapugngan

mogamay og modako, sigun sa hangin
nga usab sa kanunay nagpabilin

nikapyot niining babaye sa balud
nga gustong mokab-ot sa taas

og tam-is nga panganod.