Monday, November 27

PAGHINUMDOM KANG DIEGO SILANG


Nagsakay ka sa kabaw nga itom
bitbit ang hait nga sundang
sa tuo nimo nga kamot
nga nabahiran
sa dugo nga nisubay
kuyog sa kabaw
sa pilapil ning basakan
nga nag-uga og nitig-a ilalom
sa nasuko nga adlaw.

Kagahapon lamang
nagkita ta
sa ilalom sa kahoy
kinsa nakahibalo
nga sa luyo sa ngulngol nga kausa
nga imong giasdang,
nagpabilin lang gihapon
ang akong hulagway dinha
sa imong kasingkasing
bisan og wala na sa imong tudlo
ang akong singsing.

Nisakay usab ko
sa kabaw nga itom-
apan habol ning akong sundang.

Ang kabaw nag-inusara na
sa basakan
samtang nagpatik ko
sa istorya
nga hangtud karon
sa paglabay sa kapin sa
tres sientos ka tuig
wala pa gihapon nahuman.

Hinaut pa unta
nga ang atong singsing
bisan kini og nagkamuritsing
mahikaplagan-
sa nag-usbong nga mga humay
sa pula nga
pilapil ning basakan.

1 comment:

Scott McLean said...

Hi, It's wonderful to see such an intelligent blog. I know very few Tagalog words. Salamat for nice blog and mabuhay to my blog. If I could read then I would have a better comment. Have a great week!