Monday, November 27

BABAYE SA BALOD


Naghaguros ang unos nga dala ni Habagat
didto sa pus-on sa nahinanok nga dagat

guyod ang tanan nga iyang nakaplagan
lakip na ang babaye sa pantalan

kinsa naghulat sa huyop sa hangin
kuyog sa amang nga mga buhangin

og sakay sa gamay og dako nga balud
ilalom sa nagkusmaot nga panganod

niunong ang babaye sa huyohoy sa tanan
bisan nihupay na ang kasuko ning taskawan

usab nga amihan, nagpadayon lang gihapon
ang kabangis nga nibukal og nikaon

sa tibuok niyang kahiladman
kay ang balod dili mapugngan

mogamay og modako, sigun sa hangin
nga usab sa kanunay nagpabilin

nikapyot niining babaye sa balud
nga gustong mokab-ot sa taas

og tam-is nga panganod.

No comments: