Sunday, November 26

PAG-UGDAW SA KALIBUTAN


Gidala nako sa akong lawak
Kining kasingkasing nga nabuak

Unya nangita ko sa makapilit
Og makabalik niini sa hingpit

Apan bisan giunsa nako
Pag-angay, gamit ang semento

Nga ingon pa ni Kupido
Maoy gamiton kay epektibo

Wala gayud maulian
Kining sulod sa akong dughan.

Nagkuha ko og dagom
Nga gipabawnan og paglaum

Gitagsa-tagsa nako og tahi
Ang gamay og dako nga gisi

Kang Venus nangayo ko og tabang
Nga kining akong kahimtang

Dili magdugay matambalan-
Ilisan kining dughan

Og sa sunod nga higayon
Kining kasingkasing

Ako na gyud ning hiposon
Putson og pagkahuman

Pag-ugdaw sa kalibutan
Ilubong.

LATAGAW


Sa akong pakigbisog
Batok ning kinabuhi
Gibaktas nako ang tanan,
Ang hambogero nga bukid
Nga nagtuy-od
Daw usa ka higante-
Og ang lapokon
Nga eskinita sa lungsod
Nga akong natawhan.
Gisuong nako ang baga
Nga mga bagon
Sa ngitngit nga langit.
Gisubay ang pilapil
Sa basakan
Nga daw sirkero.
Naglibudlibod didto
Sa kalasangan
Nga gama sa semento,
Nilugsong sa langyaw
Nga mga nasud
Ning kalibutan.
Nagwarawara
Sa akong pag-inusara
Kuyog ang karaan
Og pudpod kong amiga
Nga sa tanang panahon
Naglukdo kanako
Kauban ang tanan
Kong gisagubang
Dinhi sa yuta.
Ayaw pagtuo
Nga ako nawad-an
Og utang kabubut-on
Kay sa matag adlaw
Gitumban ko ikaw
Sa kainit sa adlaw
Og tunok nga adorno
Ning atong kadalanan,
Kay dili ako mabuhi
Ning kalibutan
Nungka- kung wala ning
Sumpay sa tinai
Sa akong paglatagaw
Ning bilyakong
Kinabuhi-
Ang akong tsinelas.

DALAG ANG KAWAYAN


Mil nuebesientos otsenta’y nuebe
Dihang gitanom nimo
Ang dalag nga kawayan

Matud pa sa atong silingan
Dili gyud na molabong
Kanang sanga nga niwang

Kay kuno – ang atong yuta balas
Og ang tubig, parat
Dili ayon og walay hinungdan

Siguradong mamatay kini
Kay sa kinatibuk-an sa isla sa Olango
Wala pay nakapatubo niini

Apan sa kagahi sa imong ulo
O dili ba kaha tungod
Kay ikaw naengganyo

Sa kiaykiay sa kawayan
Inig haguros sa Amihan
Og kanta sa langgam

Gabii, takdol ang buwan
Imong gitusok ang sanga
Dayon gipabawnan

Og tubig, dili parat, tab-ang
Pagkahuman gibantayan
Gialima gayud sa taman

Imong gihatag ang tanan
Sa kawayan-
Nga wala magdugay

Nanalising og nisayaw
Sa taghoy sa Habagat
Og sa parayeg

Ning kasingkasing
Nga imong gibiyaan.

TAMBAG NI YAYA ASON


Ayaw gayud panumbalinga
kanang mga asoy anang imong dughan

Paski og gapas nang imong dunggan
Og piyonga ang imong mata

Dayon talikod og kantaha
Ang mga musika ni Madonna

Kay kung ikaw gayud mamati

Sa hoyohoy sa kasingkasing
Nga tam-is og taginting

Apan kung tilawan, aslom og halang
Parat, dili masabtan

Sama sa punuan sa kapayas
Nga mamulak apan dili mamunga

Og kung imong bisbisan
Manalingsing-

Modaghan ang iyang mga dahon
Nga sa paglabay sa panahon

Sigon pa kang Ason
Mangahagbong lang gihapon.

PAMINAWA


Ang mga linya ni Maria Victoria
Nga gisapawan sa kahumot sa pinya
Colada nga niungot, walay pasensya-

Walay kasikas ang iyang dughan
Walay niagi niining dalan
Uga ang iyang tutunlan
Uhaw sa mga patak sa ulan.

Iphon ko na lang kaha
Ang mga balas didto sa daplin
Sa dagat sa Santa Rosa

Og sudlayon ang dahon sa Bermuda
Gamiton ang sundang ni Gabriela
Nga gilubong ni Maria Clara.

Kay sa matag daplin sa natulog
Nga baybayon naghulat sila
Sa kanta sa sirena

Nga wala makadungog sa
Taghoy nga gianod
Palayo –
Sa bilyako nga sulog

Kining amoa baya
gikan ra sa kahubog.

TAGAY


Niambak ang taklob sa botelya
Ni San Miguel nga nagkatawa
Taliwala sa malipayong balud
Nga kanamo nianod
Ngadto sa kalibutan sa politika
Samtang ang akong tupad
Napadpad sa layo nga lawod
Og nisawom sa panganod,
Ipasa ang gamay nga baso
Nga gisingot sa kabugnaw
Sa temporaryong paraiso
Dinhi sa taliwala sa bangaw
Nga gimugna namo ibabaw
Sa lamesa nga nagpakabungol
Og nagpakabuta sa among
Mga damgo nga nagsayawsayaw
Sa among mga ulo -
Kay kining tanan moabot ra man
Dili pa siguro karon
Apan sa tantong hinayhinay
Ipadayon lang gihapon
Palihug-
Ang tagay.

PANAHON


Sugilon pa sa akong Papa
adunay suba nga abtik pa sa kilat
puno sa bulawan og sa lumot
nga bugnaw sa palad og lapalapa
sa mga batang nagdula.

Matud pa sa akong Papa
adunay suba nga ang tingog
daw awit sa langgam
nga nibatog sa mga bato
nga nagpuyo sa atong kalasangan

Asoy pa sa akong Papa
adunay suba diin ang mga isda
nagsayaw duyog sa pagbundak
sa ulan og dahunog
sa ngislit nga hangin

usa ka higayon, akong gipangutana
si papa,asa na man diay
ang imong suba nga tabonon?

Matud pa niya
ambot lang kaha
kay sa pagkatinuod
ang nawala
ang iya ra mang
pagkabata.

BABAYENG BULAK


gikutlo
gikan sa gusok ni Adan
nabanhaw
sulod sa pihak
sa kawayan
gimugna
taliwala
sa lapok
nga bulawan
si Maria, Magdalena
og si Mary Ann
paghalok
sa kabakaba
ning bulak
nga bulahan
pag-usbong
sa misteryo
sa liso
ning tig-ulan
nibukad
nagkiaykiay
nagdayandayan
si Gumamela, Sampaguita
og si Santan
pagkatahum! sa dalaga
nga dise-siete
daw aninipot
sa buwan
sa Disyembre
sud-onga
ang kalayo
sa kahoy
didto sa Fuente
babaye.

AYAW


Ayaw og ilabay sa sapa
ang akong gihimo nga bangka
nga gama sa papel
og sa mga titik nga nagtiniil

gikan sa nagdugo nga kasingkasing
nga nagbitay sa tumoy sa saging
sa haw-ang nga nataran
nga imong gibiyaan.

Ayaw ibahog sa basurahan
ang mga lapok nga kaang
nga akong gisudlan
sa mga istoryang kataw-anan

nga maoy naggitik kanako sa dihang
ang yuta nga akong gisakyan
nibuka og gilamoy
ang katawa ning kalibutan

Og bisan og unsaon nako pagsampit
sa imong ngalan
ayaw pagtubag kay aron
makadungog lang gihapon

ko sa agik-ik sa langit
nga giputos sa kangitngit.

Sa akong bahin- gitipigan ko gayud
ang mga bangis nga balud
nga imong gitulod
sa akong panganod

Gitipon nako ang mga dalugdog
nga nagdahunog
kuyog sa unos
nga maoy nilumos

Sa danguyngoy sa mga langgam
nga walay sangang mabatugan
bisan sa kadaghan sa kahoy
ning kalasangan

Og sa kasakit sa mga nakurat nga isda
kinsa nahigmata, gawas sa sapa
Og sa dangog nga lumot
Nga mora og nahimuot

Kay hangtod karon ang haw-ang
Nga nataran
Nga imong gibiyaan
Naghandum lang gihapon
Sa pagtuyok sa kalibutan.

TUGNAW


Nabanhaw ang balahibo
sa akong tangkogo
og ang akong dunggan
daw matangtang,
sa katugnaw ining balay
nga gipuy-an.
Nagsul-ob ko og blusa
nga puno sa init
nga gihulman nako
sa nagbagang adlaw
og akong gitabunan
kining dalan
nga gisagubang-
sa kalayo, nga gikan
sa impyerno.

Apan, tugnaw lang
gihapon
ang akong
kahiladman.