Sunday, November 26

BABAYENG BULAK


gikutlo
gikan sa gusok ni Adan
nabanhaw
sulod sa pihak
sa kawayan
gimugna
taliwala
sa lapok
nga bulawan
si Maria, Magdalena
og si Mary Ann
paghalok
sa kabakaba
ning bulak
nga bulahan
pag-usbong
sa misteryo
sa liso
ning tig-ulan
nibukad
nagkiaykiay
nagdayandayan
si Gumamela, Sampaguita
og si Santan
pagkatahum! sa dalaga
nga dise-siete
daw aninipot
sa buwan
sa Disyembre
sud-onga
ang kalayo
sa kahoy
didto sa Fuente
babaye.

No comments: