Sunday, November 26

TAMBAG NI YAYA ASON


Ayaw gayud panumbalinga
kanang mga asoy anang imong dughan

Paski og gapas nang imong dunggan
Og piyonga ang imong mata

Dayon talikod og kantaha
Ang mga musika ni Madonna

Kay kung ikaw gayud mamati

Sa hoyohoy sa kasingkasing
Nga tam-is og taginting

Apan kung tilawan, aslom og halang
Parat, dili masabtan

Sama sa punuan sa kapayas
Nga mamulak apan dili mamunga

Og kung imong bisbisan
Manalingsing-

Modaghan ang iyang mga dahon
Nga sa paglabay sa panahon

Sigon pa kang Ason
Mangahagbong lang gihapon.

No comments: