Sunday, November 26

AYAW


Ayaw og ilabay sa sapa
ang akong gihimo nga bangka
nga gama sa papel
og sa mga titik nga nagtiniil

gikan sa nagdugo nga kasingkasing
nga nagbitay sa tumoy sa saging
sa haw-ang nga nataran
nga imong gibiyaan.

Ayaw ibahog sa basurahan
ang mga lapok nga kaang
nga akong gisudlan
sa mga istoryang kataw-anan

nga maoy naggitik kanako sa dihang
ang yuta nga akong gisakyan
nibuka og gilamoy
ang katawa ning kalibutan

Og bisan og unsaon nako pagsampit
sa imong ngalan
ayaw pagtubag kay aron
makadungog lang gihapon

ko sa agik-ik sa langit
nga giputos sa kangitngit.

Sa akong bahin- gitipigan ko gayud
ang mga bangis nga balud
nga imong gitulod
sa akong panganod

Gitipon nako ang mga dalugdog
nga nagdahunog
kuyog sa unos
nga maoy nilumos

Sa danguyngoy sa mga langgam
nga walay sangang mabatugan
bisan sa kadaghan sa kahoy
ning kalasangan

Og sa kasakit sa mga nakurat nga isda
kinsa nahigmata, gawas sa sapa
Og sa dangog nga lumot
Nga mora og nahimuot

Kay hangtod karon ang haw-ang
Nga nataran
Nga imong gibiyaan
Naghandum lang gihapon
Sa pagtuyok sa kalibutan.

No comments: