Sunday, November 26

TAGAY


Niambak ang taklob sa botelya
Ni San Miguel nga nagkatawa
Taliwala sa malipayong balud
Nga kanamo nianod
Ngadto sa kalibutan sa politika
Samtang ang akong tupad
Napadpad sa layo nga lawod
Og nisawom sa panganod,
Ipasa ang gamay nga baso
Nga gisingot sa kabugnaw
Sa temporaryong paraiso
Dinhi sa taliwala sa bangaw
Nga gimugna namo ibabaw
Sa lamesa nga nagpakabungol
Og nagpakabuta sa among
Mga damgo nga nagsayawsayaw
Sa among mga ulo -
Kay kining tanan moabot ra man
Dili pa siguro karon
Apan sa tantong hinayhinay
Ipadayon lang gihapon
Palihug-
Ang tagay.

No comments: