Sunday, November 26

LATAGAW


Sa akong pakigbisog
Batok ning kinabuhi
Gibaktas nako ang tanan,
Ang hambogero nga bukid
Nga nagtuy-od
Daw usa ka higante-
Og ang lapokon
Nga eskinita sa lungsod
Nga akong natawhan.
Gisuong nako ang baga
Nga mga bagon
Sa ngitngit nga langit.
Gisubay ang pilapil
Sa basakan
Nga daw sirkero.
Naglibudlibod didto
Sa kalasangan
Nga gama sa semento,
Nilugsong sa langyaw
Nga mga nasud
Ning kalibutan.
Nagwarawara
Sa akong pag-inusara
Kuyog ang karaan
Og pudpod kong amiga
Nga sa tanang panahon
Naglukdo kanako
Kauban ang tanan
Kong gisagubang
Dinhi sa yuta.
Ayaw pagtuo
Nga ako nawad-an
Og utang kabubut-on
Kay sa matag adlaw
Gitumban ko ikaw
Sa kainit sa adlaw
Og tunok nga adorno
Ning atong kadalanan,
Kay dili ako mabuhi
Ning kalibutan
Nungka- kung wala ning
Sumpay sa tinai
Sa akong paglatagaw
Ning bilyakong
Kinabuhi-
Ang akong tsinelas.

No comments: