Sunday, November 26

PANAHON


Sugilon pa sa akong Papa
adunay suba nga abtik pa sa kilat
puno sa bulawan og sa lumot
nga bugnaw sa palad og lapalapa
sa mga batang nagdula.

Matud pa sa akong Papa
adunay suba nga ang tingog
daw awit sa langgam
nga nibatog sa mga bato
nga nagpuyo sa atong kalasangan

Asoy pa sa akong Papa
adunay suba diin ang mga isda
nagsayaw duyog sa pagbundak
sa ulan og dahunog
sa ngislit nga hangin

usa ka higayon, akong gipangutana
si papa,asa na man diay
ang imong suba nga tabonon?

Matud pa niya
ambot lang kaha
kay sa pagkatinuod
ang nawala
ang iya ra mang
pagkabata.

No comments: