Sunday, October 26
PAGLABAY SA PITO KA TUIG UG NAPULO KA ADLAW

Nahurot na ang maoy
nga mora ug burluloy
nga gisul-ob nako
sa akong liog
apan bisan pa man
og akong hubuon kay ilisan
sa bag-ong kwentas
nga gigasa sa ako
sa bag-ong
hikaplagan nga lilo
dili gihapon mahanaw
ang sidlak sa
imong kwentas
hinoon nituok kini
sa naghuot kong
kasingkasing
Hilabi na gayud
og mobisita ang sumad
sa dihang nasamad
kining balatian
nga hangtud karon
paglabay sa pito
ka tuig, napulo ka adlaw,
lima ka oras
ug pito ka segundo


Wala pa gayud tubui
ug kabahong.

Ang hulagway sa ibabaw gikan sa sine nga "Pagbalik"

Tuesday, October 14

PAGLABAY SA PITO KA TUIG
Nisubang lang gihapon
ang nanghuy-ab nga adlaw
nibundak ang sadya nga ulan

Ang suba mao ra gihapon
og bitin nga nikamang
padung sa dagat nga nagsalimuang

Ang hangin sama kaniadto
magul-anon kay nakapanimaho
sa gugmang masulob-on

Ikaw, nilupad na kuyog
sa langgam nga nagsaulog
sa kinabuhing gianod sa sulog

Samtang ako, ania
naghandum lang gihapon sa
pagdagkot nimo sa sigarilyo

nagbasa sa imong libro
samtang naghulat
sa pagbulhot nimo sa aso.

Ang hulagway gikan sa sine nga "Ang Pagbalik" (Homecoming)

Thursday, October 9

BAG-O NGA KARAAN
Sige lang tang gabalikbalik
Niining atong mga palabtik
bahin sa tanang mga gitikgitik
ning kinabuhi nga gisugdan
matud pa nila, sa Big Bang-

Pericles, Pope ug Parnasus
Dryden, Decorum, Dionysius
ug uban pang mga butang
nga nahisakop sa panumduman

Bag-uhon na kaha nato ang kinaraan
nga mga hisgot ning kalibutan
nga dugay nang nitambling sa higdaanan
magtukod na lang ta og bag-ong taytayan
kay basin pa diay sa katapusan
ang himaya ato ra gyung makaplagan.


*Ang hulagway gama sa manunulat

DAG-UM SA KILOMKILUM
Matag adlaw
sa kilomkilum
ang panganod modag-um

Matag adlaw
sa kilomkilum
ang mga gangis magkanayon

Sa kalibutan
nga daw masulob-on
ug mga sapa nga lawom

Sa kalibutan
nga atong naangkon
dugay na nga panahon

Apan ang pultahan
nga gitabonan
ning kilomkilum
nagtangag ug paglaum

Gama kini sa bulawan
ug ang iyang pantawan
sa agik-ik, gilibutan