Thursday, October 9

DAG-UM SA KILOMKILUM
Matag adlaw
sa kilomkilum
ang panganod modag-um

Matag adlaw
sa kilomkilum
ang mga gangis magkanayon

Sa kalibutan
nga daw masulob-on
ug mga sapa nga lawom

Sa kalibutan
nga atong naangkon
dugay na nga panahon

Apan ang pultahan
nga gitabonan
ning kilomkilum
nagtangag ug paglaum

Gama kini sa bulawan
ug ang iyang pantawan
sa agik-ik, gilibutan

No comments: