Sunday, September 14

NAGTUWAD BALISKAD ANG BALAYAng iyang atop gustong
modapat sa yuta
ug ang mga bintana
nangahagba
Upat ka poste
nagpadayag ngadto
sa naghinuktok
nga panganod
ug ang mga bungbong
nitalikod sa
natulog nga salog.

Gikan sa kasilyas
ang tubig niagas
padulong sa kisame
nga naglikay
sa sabaan nga ulan
samtang ang hagdanan
nikab-ot sa
nakurat nga bulan.

Ug ang kasingkasing,
tinai, atay, utok
dila, ngipon, gusok
og ubol-ubol
sa nagtuwad baliskad
nga balay, gisalo sa
planggana nga naglibog.