Sunday, August 31

JE ME'N FOU
Sa usa ka lawak nga dulom
Nangapa ko sa usa ka butang
Nikamang ilawom sa katri
Nikatkat sa kisame
Ning akong paninguha
Pagkaplag sa itom
Nga sapot kong nawala.
Dugay kong nakamatngon
Nga wala diri ang sinina
Nga dili gyod diay makakita
Kining akong mga kamot
Nga dugay nang buta
Apan dinhi sa akong ulo
Nadunggan ko ang malipayon
Nga tono ---
Je me’n fou*


Je me’n fou – Buang ako
*ang hulagway iya sa magbabalak