Tuesday, August 26

SA ATONG PAGLAKAW

Kahinumdom pa ka
sa bukid sa Ljubljana?
Diin ang lapukong yuta
atong gitumban
samtang ang oras nagdagan
ug kitang duha gibiyaan

Diin nadakin-as ko
sa tin-aw nga semento
sa akong pag-usyuso
niining lamian nga bino
kay gustong motilaw
niining prutas nga dili hilaw

Diin ang init sa adlaw
Miduyog sa atong katugnaw
Milamoy sa atong kahidlaw
sa usa ka pagbati
nga bungol-
dili mamati.

*Ang hulagway *Sa atong paglakaw* iya sa magbabalak

2 comments:

picks stock market said...

im your favorite reader here!

Maria Victoria "Bambi" Beltran said...

Daghang Salamat! My English poems are in aboatcamepassingby.blogspot.com

Ang mga maoy sa manunulat...