Thursday, June 14

Kanta sa Babaylan

Hangin nga halangdon
Paminawa ning sangpit
Sa imong sulugoon

Nabuak ang kalibutan
ning kalibutan
Nangliki ang yuta
Ning mga yuta
Ningbukal ang sapa
Ning mga sapa

Nanampit ang mga langgam
Nanglangoy ang mga dalilang
Sa dagat ning kahiladman

Kinsa ang nagtunglo
Kinsa ang nagtunglo

Banhawa ang kalag
sa akong kalag
Lawas nga samaran
Babaylan nga balaan
Dagway nga nitumaw
Nga nitumaw

Nabanhaw
Nabanhaw

2

Diwata nga balaan
Patalinghoga ning kanta
Sa imong binatonan

Nibuto ang bulkan
ning mga bulkan
Naghaguros ang dugo
Ning mga dugo
Nagdahunog ang dalugdog
Ning mga dalugdog
Napulpog ang bukog
Ning mga bukog
Ilupad ko palayo sa haw-ang
Nga atabay sa mga panuway

Unsa kini nga tunglo
Unsa kini nga tungl


Banhawa ang liso
sa akong liso
Ang kalayo
gahonghung kanako
sa awit sa kinabuhi
og kamatayon
og kinabuhi

Nabanhaw
Nabanhaw

No comments: